Законодателни системи в 5 европейски държави

Принудителната проституция, трафикът на хора и проституцията на непълнолетни са забранени във всички държави по-долу и се определят като криминални деяния.
 
Секс работата в България не е нито криминализирана, нито легализирана
Правната рамка в България не включва секс работниците като субект – тяхната дейност не е нито легализирана, нито криминализирана. Наказателният кодекс обхваща разпоредби засягащи предприемачите в областта на секс индустрията и трафика на хора. Следните действия се определят като престъпления: сводничество/склоняване към проституция; принудителна проституция и проституцията на непълнолетни; трафик на хора с цел проституция. Организирането и предлагането на места за проституция (проституция на закрито) също е криминализирано, като не само управителите, но и секс работниците подлежат на правно наказание за сводничество, ако наемат апартамент или друго помещение.
  
Секс работата във Франция не е нито забранена, нито легална, но привличането на клиенти на улицата е криминализирано
От 2003 активното и пасивното привличане на клиенти на улицата са криминализирани. Активното привличане на клиенти означава, че човек чрез действията си (с думи или жестове) предлага платена сексуална услуга и я рекламира на обществено място. Пасивното привличане на клиенти засяга всеки човек, който има намерение да предложи платена сексуална услуга. Няма специални разпоредби за вътрешна проституция. Според скорошните практики на полицията секс работниците, които рекламират в Интернет могат да бъдат обвинени в привличане на клиенти. Препоръчително е да се избягва обявяването на цени или публикуването на голи/полуголи снимки. Сводничеството – подпомагането или охраняването на проституцията, споделянето или получаването на пари, придобити чрез проституция, или живеенето с проституиращ/а без да имаш достатъчно собствени доходи – е забранено. Организирането на проституция на закрито също е забранено. Препоръчително е всички секс работници, работещи заедно в един апартамент, да упоменат имената си в договора за наем, за да се избегне наказание за сводничество 
 
Секс работата в Германия е легализирана
Законът за проституцията в Германия от януари 2002г. признава проституцията като законна дейност, като дава както на наетите, така и на самонаетите секс работници обичайните трудови права и социални осигуровки. Обаче, чуждестранните секс работници без законно разрешение за пребиваване не се ползват изобщо от този закон. Тъй като този закон няма връзка със закона за имиграцията в Германия, той не предоставя на чуждите граждани правото да влизат в страната и да получат разрешение за пребиваване с цел да работят в секс индустрията.    Ако идваш от някоя от държавите-членки на ЕС, можеш лесно да работиш като самонает секс работник в Германия. Няма специални разпоредби относно секс работата на закрито.  
 
Секс работата в Италия не е нито забранена, нито легална, но привличането на клиенти на улицата е криминализирано
Привличането на клиенти на улицата е забранено и подлежи на глоба; нещо повече, няколко кметове са издали заповеди, с които се забранява неприличното облекло, непристойното поведение и спирането близо до църкви, обществени сгради и жилищни квартали.  Всеки, който извърши някое от горните престъпления, се глобява със сума от €80 до €500Според закона, полицията може да посещава жилища и да изисква от чуждестранни граждани, които не са граждани на ЕС, да представят техните разрешителни за пребиваване и договори за наем на жилищата. Ако не представиш своето разрешително за пребиваване, служителите на реда могат да те задължат да ги придружиш до техния полицейски участък. Можеш да бъдеш принуден/а да останеш в полицейския участък за идентифициране, снемане на пръстови отпечатъци и фотозаснемане за максимум 24ч. Скорошни промени в закона правят влизането и престоя в Италия без разрешително престъпление, което се наказва с глоба от €5,000 до €10,000. Ако те спрат или арестуват, имаш правото да поискаш адвокат. Ако те глобят, имаш правото да обжалваш глобата с помощта на адвокат в срок до 60 дниСклоняването, сводничеството и експлоатацията са криминализираниОрганизирането на проституция на закрито също е забранено. 
 
Секс работата в Португалия не е нито криминализирана, нито легализирана
От 1983г. секс работата не е криминализирана в Португалия. Това означава, че макар и  да не е правно призната, тя не се счита за престъпление. Ето защо секс работниците не могат да бъдат арестувани за предоставяне на услугите си. От друга страна, сводничеството – окуражаването или подпомагането на проституцията професионално или за печалба – се счита за престъпление, което се наказва със затвор от 6 месеца до 5 години. Освен това, всеки, който доставя, убеждава, приема или транспортира някого с цел сексуална експлоатация подлежи на наказание със затвор от 3 до 10 годиниПортугалският закон защитава хората в домовете им. Това означава, че полицията не може да влезе в нито един дом без да има предварително писмено съдебно разпореждане. Португалският закон не третира специално секс работата на закрито. 
* данните са предоставени от наши партньори по международен европейски проект